Hraničář Ústí
KULTURA A UMĚNÍ

Hraničář Ústí
Navigovat Navigovat Facebook

Prokopa Diviše 1812/7, Ústí nad Labem


Telefon: 420776448308
E-mail: info@hranicar-usti.cz
Web: hranicar-usti.cz

Veřejný sál Hraničář, spolek
Prokopa Diviše 1812/7, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 028 16 091

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku
vedeném u Městského soudu
v Praze v oddílu L, vložce číslo 58237.