Fakulta sociálně ekonomická UJEP
VZDĚLÁNÍ

Fakulta sociálně ekonomická UJEP
Navigovat Navigovat Facebook

Moskevská 54, Ústí nad Labem, 400 96, Ústí nad Labem


Telefon: 475 284 611
Web: www.fse.ujep.cz

Fakulta sociálně ekonomická (FSE) je jednou z devíti součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Studiem na ní vstupujete do akademické obce cca 10 000 studentů a více než 400 pedagogů, kteří spolupůsobí na Pedagogické fakultě, Fakultě životního prostředí, Fakultě umění a designu, Přírodovědecké fakultě, Fakultě výrobních technologií a managementu, Fakultě filozofické, Ústavu zdravotnických studií a Ústavu slovansko germánských studií.