Fakulta umění a designu UJEP
VZDĚLÁNÍ

Fakulta umění a designu UJEP
Pasteurova 9, Ústí nad Labem

Navigovat Navigovat
475 285 124
web: www.fud.ujep.cz

Na Fakultě umění a designu v rámci studijního programu Výtvarná umění poskytujeme ucelené umělecké, teoretické a praktické vzdělání designérům a grafikům, fotografům, umělcům se zaměřením na digitální média a kurátorům současného umění.